مسئولیت اجتماعی

 

نظر به رویکرد MooD69 در خصوص بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور؛ و با عنایت به اینکه در فضای کسب و کار خصوصی اصالت سود مهم ترین فاکتور در ارزیابی فعالیت است؛ بنا داریم تا با هدف تقویت سازمان های مردم نهاد در امور خیریه، فرهنگی ـ آموزشی و فعالیت های زیست محیطی با مشتریان محترم همگام شویم، تا ره‌توشه ای هرچند اندک برای یاری کسانی باشیم، که در پیچ ناملایمات زندگی امیدشان به دستان مهربان ماست. طرح کلی مودم 69، در راستای افزایش میزان مشارکت مشتریان بر اساس «مشارکت همگام» تعریف شده است.

charity

کمک های انجام شده توسط شما

تا کنون

کمک های انجام شده توسط شما

تا کنون

1.085.000 تومان

1.085.000 تومان

موسسات خیریه طرف قرارداد

بنیاد کودک

یک موجود زنده است. متولد می‌شود،‌نفس می‌کشد،‌تغذیه می‌کند و رشد می‌کند. موجودی با پیچیدگی زیاد و به عظمت همه‌ی انسان‌های درونش. هدف این نهاد مهم کمک به بارور شدن تمامی توان و استعداد اعضای خویش است، و نه منحصرا رشد ذهنی آنان. بارور شدنی که در نهایت بتواند رشد جامعه را به دنبال داشته باشد. چرا که ثروت حقیقی یک ملت نه در اندوخته طلا و نقره اش، که در دانش و حکمت و درستکاری فرزندان آن ملت است

موسسه نورمبین از سال 1379 با تاسیس مدرسه پسرانه مبین در بسطام فعالیت خود را آغاز نمود و سپس در سال‌های 1383 و 1386 به ترتیب مدرسه دخترانه متین و دبستان مبین را نیز افتتاح کرد. در طرح توسعه این موسسه ساخت مجتمع آموزشی نورمبین در دستور کار قرار گرفته است. این مجتمع، در فضایی به وسعت 27 هکتار با ایجاد فضایی با استاندارد جهانی و با همه ویژگی های یک فضای تربیتی و آموزشی مناسب دانش‌آموزان در حال احداث است. نخستین فاز این پروژه با افتتاح سالن ورزشی مجتمع در سال 89 به پایان رسید و هم‌اکنون در حال تکمیل فاز دوم (ساختمان و فضاهای آموزشی سه پایه دبستان) است. موسسه خیریه نورمبین یک مؤسسه غیردولتی و مردم‌نهاد است که مستقلا اداره می‌شود و همه هزینه‌های آن از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد. بدیهی است که این نهاد مردمی بدون حمایت آنان‌که دل در گرو رشد و بالندگی این سرزمین دارند، نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. موسسه نورمبین تلاش می‌کند با ایجاد فضای مناسب برای آموزش و پرورش، به بالندگی همه‌جانبه‌ی کودکان این سرزمین یاری رساند.
نیک‌پی با همیاری شما مشتریان گرامی افتخار دارد تا در راه‌اندازی و ماندگاری موسسه نورمبین سهم کوچکی داشته باشد

موسسه خیریه توانبخشی فتح المبین همدم

یک موجود زنده است. متولد می‌شود،‌نفس می‌کشد،‌تغذیه می‌کند و رشد می‌کند. موجودی با پیچیدگی زیاد و به عظمت همه‌ی انسان‌های درونش. هدف این نهاد مهم کمک به بارور شدن تمامی توان و استعداد اعضای خویش است، و نه منحصرا رشد ذهنی آنان. بارور شدنی که در نهایت بتواند رشد جامعه را به دنبال داشته باشد. چرا که ثروت حقیقی یک ملت نه در اندوخته طلا و نقره اش، که در دانش و حکمت و درستکاری فرزندان آن ملت است

موسسه نورمبین از سال 1379 با تاسیس مدرسه پسرانه مبین در بسطام فعالیت خود را آغاز نمود و سپس در سال‌های 1383 و 1386 به ترتیب مدرسه دخترانه متین و دبستان مبین را نیز افتتاح کرد. در طرح توسعه این موسسه ساخت مجتمع آموزشی نورمبین در دستور کار قرار گرفته است. این مجتمع، در فضایی به وسعت 27 هکتار با ایجاد فضایی با استاندارد جهانی و با همه ویژگی های یک فضای تربیتی و آموزشی مناسب دانش‌آموزان در حال احداث است. نخستین فاز این پروژه با افتتاح سالن ورزشی مجتمع در سال 89 به پایان رسید و هم‌اکنون در حال تکمیل فاز دوم (ساختمان و فضاهای آموزشی سه پایه دبستان) است. موسسه خیریه نورمبین یک مؤسسه غیردولتی و مردم‌نهاد است که مستقلا اداره می‌شود و همه هزینه‌های آن از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد. بدیهی است که این نهاد مردمی بدون حمایت آنان‌که دل در گرو رشد و بالندگی این سرزمین دارند، نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. موسسه نورمبین تلاش می‌کند با ایجاد فضای مناسب برای آموزش و پرورش، به بالندگی همه‌جانبه‌ی کودکان این سرزمین یاری رساند.
نیک‌پی با همیاری شما مشتریان گرامی افتخار دارد تا در راه‌اندازی و ماندگاری موسسه نورمبین سهم کوچکی داشته باشد

موسسه خیریه پیام امید

یک موجود زنده است. متولد می‌شود،‌نفس می‌کشد،‌تغذیه می‌کند و رشد می‌کند. موجودی با پیچیدگی زیاد و به عظمت همه‌ی انسان‌های درونش. هدف این نهاد مهم کمک به بارور شدن تمامی توان و استعداد اعضای خویش است، و نه منحصرا رشد ذهنی آنان. بارور شدنی که در نهایت بتواند رشد جامعه را به دنبال داشته باشد. چرا که ثروت حقیقی یک ملت نه در اندوخته طلا و نقره اش، که در دانش و حکمت و درستکاری فرزندان آن ملت است

موسسه نورمبین از سال 1379 با تاسیس مدرسه پسرانه مبین در بسطام فعالیت خود را آغاز نمود و سپس در سال‌های 1383 و 1386 به ترتیب مدرسه دخترانه متین و دبستان مبین را نیز افتتاح کرد. در طرح توسعه این موسسه ساخت مجتمع آموزشی نورمبین در دستور کار قرار گرفته است. این مجتمع، در فضایی به وسعت 27 هکتار با ایجاد فضایی با استاندارد جهانی و با همه ویژگی های یک فضای تربیتی و آموزشی مناسب دانش‌آموزان در حال احداث است. نخستین فاز این پروژه با افتتاح سالن ورزشی مجتمع در سال 89 به پایان رسید و هم‌اکنون در حال تکمیل فاز دوم (ساختمان و فضاهای آموزشی سه پایه دبستان) است. موسسه خیریه نورمبین یک مؤسسه غیردولتی و مردم‌نهاد است که مستقلا اداره می‌شود و همه هزینه‌های آن از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد. بدیهی است که این نهاد مردمی بدون حمایت آنان‌که دل در گرو رشد و بالندگی این سرزمین دارند، نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. موسسه نورمبین تلاش می‌کند با ایجاد فضای مناسب برای آموزش و پرورش، به بالندگی همه‌جانبه‌ی کودکان این سرزمین یاری رساند.
نیک‌پی با همیاری شما مشتریان گرامی افتخار دارد تا در راه‌اندازی و ماندگاری موسسه نورمبین سهم کوچکی داشته باشد

موسسه خیریه محک

یک موجود زنده است. متولد می‌شود،‌نفس می‌کشد،‌تغذیه می‌کند و رشد می‌کند. موجودی با پیچیدگی زیاد و به عظمت همه‌ی انسان‌های درونش. هدف این نهاد مهم کمک به بارور شدن تمامی توان و استعداد اعضای خویش است، و نه منحصرا رشد ذهنی آنان. بارور شدنی که در نهایت بتواند رشد جامعه را به دنبال داشته باشد. چرا که ثروت حقیقی یک ملت نه در اندوخته طلا و نقره اش، که در دانش و حکمت و درستکاری فرزندان آن ملت است

موسسه نورمبین از سال 1379 با تاسیس مدرسه پسرانه مبین در بسطام فعالیت خود را آغاز نمود و سپس در سال‌های 1383 و 1386 به ترتیب مدرسه دخترانه متین و دبستان مبین را نیز افتتاح کرد. در طرح توسعه این موسسه ساخت مجتمع آموزشی نورمبین در دستور کار قرار گرفته است. این مجتمع، در فضایی به وسعت 27 هکتار با ایجاد فضایی با استاندارد جهانی و با همه ویژگی های یک فضای تربیتی و آموزشی مناسب دانش‌آموزان در حال احداث است. نخستین فاز این پروژه با افتتاح سالن ورزشی مجتمع در سال 89 به پایان رسید و هم‌اکنون در حال تکمیل فاز دوم (ساختمان و فضاهای آموزشی سه پایه دبستان) است. موسسه خیریه نورمبین یک مؤسسه غیردولتی و مردم‌نهاد است که مستقلا اداره می‌شود و همه هزینه‌های آن از طریق کمک‌های مردمی تامین می‌گردد. بدیهی است که این نهاد مردمی بدون حمایت آنان‌که دل در گرو رشد و بالندگی این سرزمین دارند، نمی‌تواند به حیات خویش ادامه دهد. موسسه نورمبین تلاش می‌کند با ایجاد فضای مناسب برای آموزش و پرورش، به بالندگی همه‌جانبه‌ی کودکان این سرزمین یاری رساند.
نیک‌پی با همیاری شما مشتریان گرامی افتخار دارد تا در راه‌اندازی و ماندگاری موسسه نورمبین سهم کوچکی داشته باشد

کد تخفیف ۵%
پوچ
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف ۱۰%
آخ آخ آخ.
پوچ
امروز خوش شانس نبودی
تقریبا!
کد تخفیف ۲۰٪
پوچ
کد تخفیف ارسال رایگان
شما هم می توانید برنده شوید!

گردونه شانس مود ۶۹ رو بچرخون تا برنده بشی!

شرایط و قوانین:

  • هر ایمیل یکبار قابل استفاده است.
  • می توانید به دفعات نامحدود گردونه را بچرخانید.